روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ برابر با ۲۷خرداد ۱۳۸۲ تعداد ۱۳۸۰نفر از نیروهای پلیس فرانسه در یک یورش گسترده به مقر شورای ملی مقاومت ایران در اورسوراواز در حومه پاریس بیش از ۱۶۵نفر را دستگیر کردند. مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، در میان دستگیر شدگان بود. به‌دنبال این یورش مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت، این اقدام دولت فرانسه را یک عمل ننگین خواند و از رئیس‌جمهور فرانسه خواهان رفع سریع هر گونه محدودیت از خانم مریم رجوی شد.

از نیمه‌شب همان روز به غیر از مریم رجوی و ۲۱نفر دیگر، بقیه دستگیر شدگان به‌تدریج آزاد شدند.
این حمله وحشیانه موجی از اعتراض را در میان پشتیبانان مقاومت و ایرانیان در سراسر اروپا و آمریکا برانگیخت. در این اعتراضات هواداران مقاومت ایران با تجمع در مقابل سفارتها و کنسولگریهای فرانسه در شهرهای مختلف، حملات پلیس فرانسه را قویاً محکوم کردند.
به‌دنبال این واقعه تعدادی از ایرانیان در اعتراض به دستگیری مریم رجوی و اعتراض به احتمال استرداد وی به دیکتاتوری آخوندی، یک اعتصاب‌غذای نامحدود را در فرانسه آغاز کردند.
در اعتراض به دستگیری مریم رجوی تنها طی ۳روز، ۱۶تن از ایرانیان در شهرهای مختلف اروپا دست به خودسوزی زدند. ۲تن از مجاهدین صدیقه مجاوری و ندا حسنی بر اثر خودسوزی به‌شهات می‌رسند. خبرهای مربوط به خودسوزی پناهندگان ایرانی در صدر خبرهای فرانسه و اروپا بود و افکار عمومی را به‌شدت منقلب کرد. مریم رجوی از زندان پیام می‌دهد و تمنا می‌کند کسی به خودسوزی مبادرت نکند. او از این شکایت دارد که چرا پس از اولین نمونه، مقامات فرانسوی نگذاشتند او با چند نفر و حتی با نزدیکترین افراد خانواده‌اش ملاقات کند و این پیام را به مجاهدین و دیگر هموطنانش بدهد.
کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت ـ قسمت چهارم ـ پرواز در آتش ـ بخش دوم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید