باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان در مصاحبه با سیمای آزادی:
رئیسی جلاد تهران از مسئولان کشتار ۳۰هزار تن در سال۶۷ بود
مردم ایران از مرگ او ناراحت نمی‌شوند بلکه جشن می‌گیرند
باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان :
ما خبر مرگ رئیسی، جلاد تهران را در یک سانحه شنیدیم. مردم ایران از مرگ او ناراحت نمی‌شوند بلکه جشن می‌گیرند. او کسی است که خطر و قتل سیاسی را برای مخالفان خود به‌ارمغان آورده بود و از مسئولان کشتار ۳۰هزار تن در سال ۱۳۶۷ بود، به‌دلیل این‌که آنها دشمنان رژیم مذهبی بودند. اکنون مردم با صدای بلند خواستار آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون هستند.
اکنون این فرصتی برای شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین و خانم مریم رجوی با برنامهٔ ۱۰ ماده‌یی او است تا دموکراسی را در سراسر ایران محقق کنند. ما مشتاقانه منتظر روزی هستیم که ایران از حاکمیت آخوندها رهایی یابد و در آن یک دموکراسی مستقر شود.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید