پراتیک کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای میهن به‌دنبال هلاکت رئیسی جلاد۶۷
پراتیک کانون‌های شورشی به‌مناسبت ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین
پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن همزمان با هلاکت آخوند رئیسی جلاد۶۷
پراتیک کانون‌های شورشی و جوانان انقلابی در تهران پس از مرگ رئیسی جلاد
کانون‌های شورشی ـ پراتیک‌های انقلابی و عملیات ضداختناق ـ هفته اول خرداد۱۴۰۳ ـ قسمت دوم
 


لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید