برنامه این هفته را با یاد شهیدانی شروع می‌کنیم که در زندانهای ساواک شاه خائن تیرباران شدند. شهیدان والامقام محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران و دو تن از مجاهدان قهرمان عبدالرسول مشکین فام و محمود عسگریزاده از مرکزیت سازمان مجاهدین در روز ۴خرداد ۱۳۵۱ در زندانهای شاه خائن.
مجاهدینی که به‌قول پدر طالقانی راه جهاد گشودند و از خونشان سیلاب‌ها برخاست که منجر به انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران شد.
اما هفته‌ای که گذشت به دلیل هلاکت رئیسی جلاد از یک طرف شاهد جشن و شادی مردم ایران و حتی مردم منطقه بودیم، و از طرف دیگر شاهد بهم‌ریختگی سرکردگان رژیم آخوندی بودیم. موضوعی که در برنامه امروز با تبریک به مردم ایران به آن خواهیم پرداخت.

ساعت وصل ـ پیامدهای مرگ جلاد۶۷ و تاثیر آن روی قیام و سرنگونی ـ قسمت دوم
 
ساعت وصل ـ پیامدهای مرگ جلاد۶۷ و تاثیر آن روی قیام و سرنگونی ـ قسمت سوم
 
ساعت وصل ـ پیامدهای مرگ جلاد۶۷ و تاثیر آن روی قیام و سرنگونی ـ قسمت چهارم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید