خامنه‌ای در پیامی که برای آغاز کار مجلس دوازدهمش فرستاد گفت:
هر یک از نمایندگان مجلس نماینده همه ملت ایران است. این بدان معنی است که کار اصلی نماینده تامین منافع ملی است. پیگیری مسائل حوزه انتخابیه باید در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور انجام گیرد و از تصویب طرح‌های آبادانی به صورت افراطی و بیرون از حد طاقت بودجه عمرانی پرهیز شود.
 در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به بودجه عمرانی رژیم و حرفهای خامنه‌ای بیاندازیم و ببینیم که منظور او از اینکه افراطی نباشید چیست؟

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید