Open menu
مرداد 22, 1401

همراه با سؤالات شما - بگیر و ببند رژیم چرا؟

in پاسخ به سوالات

by Super User

این روزها هر جایی رژیم را که نگاه کنیم شاهد آماده‌سازی و تبلیغ سرکوب و…
مرداد 22, 1401

همراه با سؤالات شما - از سی خرداد تا کانون‌های شورشی

in پاسخ به سوالات

by Super User

در باره سی خرداد بحث‌های زیادی شده است ولی ما می‌خواهیم بدانیم که تاثیر سی…
مرداد 16, 1401

همراه با سؤالات شما- قسمت بیست و نه

in پاسخ به سوالات

by Super User

وضعیت انفجاری جامعه و این‌که رژیم هیچ راه‌حلی برای حل بحران‌هایش ندارد؛ بر هیچ کس…
مرداد 16, 1401

همراه با سؤالات شما- قسمت بیست و هشت

in پاسخ به سوالات

by Super User

انعکاس جایگاه مقاومت و کانون‌های شورش در رژیم این روزها رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی، درباره…
ارديبهشت 29, 1401

همراه با سؤالات شما - قسمت های بیست و دوم تا بیست و هفتم

in پاسخ به سوالات

by Super User

نگاهی به تحولات سال ۹۸و تعهدات سال۹۹قسمت ۲۲ مقدمه امروز می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به…
ارديبهشت 05, 1401

همراه با سؤالات شما - از قسمت نوزدهم تا بیست و یکم - محمد…

in پاسخ به سوالات

by Super User

همراه با سؤالات شما- قسمت نوزدهم با سلام درود به شما هموطنان و شنوندگان عزیز…
ارديبهشت 05, 1401

همراه با سؤالات شما - از قسمت شانزدهم تا هجدهم - محمد رضا مرادی

in پاسخ به سوالات

by Super User

همراه با سؤالات شما- قسمت شانزدهم در شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی تعداد زیادی از…
ارديبهشت 05, 1401

همراه با سؤالات شما - از قسمت سیزدهم تا پانزدهم - محمد رضا مرادی

in پاسخ به سوالات

by Super User

همراه با سؤالات شما- قسمت سیزدهم سؤال: چرا شما از ۳۰خرداد مثال می‌آورید و این…
ارديبهشت 01, 1401

همراه با سؤالات شما - از شماره نهم تا دوازدهم - محمد رضا مرادی

in پاسخ به سوالات

by Super User

همراه با سؤالات شما - شماره نهم توضیحاتی درباره قیام ۹۸ برادر مجاهد رضا مرادی…
فروردين 30, 1401

همراه با سؤالات شما - قسمت ششم ، هفتم و هشتم - محمد رضا…

in پاسخ به سوالات

by Super User

همراه با سؤالات شما - قسمت ششم - محمد رضا مرادیدر ادامه بحث مان با…
فروردين 29, 1401

همراه با سؤالات شما - قسمت چهارم و پنجم - محمد رضا مرادی

in پاسخ به سوالات

by Super User

در قسمتهای قبلی برادر مجاهد رضا مرادی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران به این…
فروردين 28, 1401

همراه با سؤالات شما - قسمت سوم - محمد رضا مرادی

in پاسخ به سوالات

by Super User

در قسمت قبلی به این سؤال پرداختیم که عمر نظام دیکتاتوری تابع چیست و محمدرضا…
فروردين 28, 1401

همراه با سؤالات شما - قسمت دوم - محمد رضا مرادی

in پاسخ به سوالات

by Super User

در برنامه قبل به این سؤال جواب دادیم که آیا مبارزه یک علم است و…
فروردين 28, 1401

همراه با سؤالات شما - قسمت اول - محمد رضا مرادی

in پاسخ به سوالات

by Super User

یک قیام چه مراحلی را طی می‌کند؟ آیا مبارزه یک علم است؟ یا دستورالعمل. قانونمندیهای…
مرداد 22, 1401

همراه با سؤالات شما - بگیر و ببند رژیم چرا؟

in پاسخ به سوالات

by Super User

این روزها هر جایی رژیم را که نگاه کنیم شاهد آماده‌سازی و تبلیغ سرکوب و…
مرداد 22, 1401

همراه با سؤالات شما - از سی خرداد تا کانون‌های شورشی

in پاسخ به سوالات

by Super User

در باره سی خرداد بحث‌های زیادی شده است ولی ما می‌خواهیم بدانیم که تاثیر سی…
مرداد 16, 1401

همراه با سؤالات شما- قسمت بیست و نه

in پاسخ به سوالات

by Super User

وضعیت انفجاری جامعه و این‌که رژیم هیچ راه‌حلی برای حل بحران‌هایش ندارد؛ بر هیچ کس…
مرداد 16, 1401

همراه با سؤالات شما- قسمت بیست و هشت

in پاسخ به سوالات

by Super User

انعکاس جایگاه مقاومت و کانون‌های شورش در رژیم این روزها رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی، درباره…