Open menu
مرداد 25, 1401

گردهمایی جهانی ایران آزاد - سخنرانی شماری از شخصیتها از ۵قارهٔ جهان

in کهکشان - روز اول

by Super User

اریون اولیای – شهردار تیرانا بسیار خوشحالم که دوستان بسیاری هستند که از آرمان ایران…
مرداد 20, 1401

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گزیدهٔ شماری از سخنرانیها و پیامها از ۵قارهٔ جهان

in کهکشان - روز اول

by Super User

خوزه مانوئل فرناندز نمایندهٔ پارلمان اروپا از پرتغال من بیانیه‌یی را به شما تقدیم می‌کنم…
مرداد 10, 1401

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در اشرف۳

in کهکشان - روز اول

by Super User

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در اشرف۳https://youtu.be/1KgMwhbMJ0ohttps://youtu.be/gkcg9r5PUfM
مرداد 10, 1401

کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی «می‌توان و باید»

in کهکشان - روز اول

by Super User

کهکشان مقاومت ایران و آرتش آزادی «می توان و باید» شرکت هموطنان و شخصیتهای سیاسی…
تیر 25, 1400

الحره: حمایتهایی رشد یابنده از سازمان مجاهدین در داخل ایران

تلویزیون الحره ۲۱تیر گزارش داد: گردهمایی سالانه اپوزیسیون ایران که روز دوشنبه در آلبانی به…
تیر 27, 1400

اعترافهای ناگزیر!

اجلاس جهانی ایران آزاد پس از ۳روز پیاپی، دوشنبه ۲۲تیر به پایان رسید؛ اما زوزه‌های…